Skip to content

ระบบจัดซื้อ

กระชับกระบวนการจัดซื้อให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ออกแบบขั้นตอนการทำงานมาตรฐานครอบคลุมกระบวนการจัดซื้อไม่ซับซ้อนพร้อมใช้งาน

กำหนดขั้นตอนมาตรฐานแบบง่าย ๆ แต่ครอบคลุมในการอนุมัติการจัดซื้อ มีระบบแจ้งเตือนด้วยอีเมล์แบบอัตโนมัติ ส่งต่อไปยังผู้อนุมัติขั้นถัดไป เพียงแค่คลิกสามารถอนุมัติการสั่งซื้อได้อย่างรวดเร็ว ใบสั่งซื้อที่อนุมัติแล้วสามารถพิมพ์หรือส่งเป็นอีเมล์ให้กับผู้ขายได้โดยตรงจากระบบ

นำเข้ารายการราคาสินค้าที่ผู้ขายเสนอจาก MS Excel เพื่อความคล่องตัวและรวดเร็วเพื่อขั้นตอนการเปรียบเทียบราคาสินค้าจากหลากหลายผู้ขาย ระบบแสดงราคา 3 ลำดับที่ดีที่สุดแสดงบนหน้าจอเพื่อง่ายต่อการอนุมัติใบสั่งซื้อ ทางเลือกในระบบเพื่อเลือกสั่งซื้อสินค้าราคาที่ถูกที่สุดจากใบเสนอราคาผู้ขายทั้งหมด หรือเลือกซื้อจากผู้ขายเฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น

ฟังก์ชั่นต้นทุนแฝง

ฟังก์ชั่นช่วยเฉลี่ยค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้า และ(หรือ) ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่นภาษีอากรนำเข้า ตามจำนวนสินค้าหรือเฉลี่ยเปอร์เซ็นต์ตามมูลค่าสินค้าในแต่ละรายการ เพื่อการบริหารต้นทุนขายที่แม่นยำมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถเชื่อมต่อระบบบัญชีค้างจ่ายเพื่อตั้งจ่ายอัตโนมัติ

ระบบจัดซื้อ

CARMEN ซอฟต์แวร์บริหารบัญชีสำหรับโรงแรม

98%+

One Solution.
One Support team.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN เราพร้อมเคียงข้างคุณ หากคุณมีคำถาม ติดต่อเราได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง ทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด