Skip to content

บัญชีโรงแรม

ITE HCMC 2023 - Carmen Software

Carmen Software – พร้อมยกระดับการจัดการบัญชีโรงแรมในงาน ITE HCMC 2023

Carmen Software ได้เข้าร่วมในงาน ITE HCMC 2023 ทำให้เรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาแลพร้อมที่จะเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนคุณในการบริหารระบบบัญชีของโรงแรมให้เติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน

ความสำคัญของ ESG ในอุตสาหกรรมโรงแรม

ความสำคัญของ ESG ในอุตสาหกรรมโรงแรม : ประโยชน์และความเสี่ยง

ประโยชน์ของการนำหลักการ ESG เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการโรงแรม คือการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการรับผิดชอบต่อสังคมอย่างยั่งยืนในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน