Chuyển tới nội dung

Công thức chế biến ẩm thực

Quản lý công thức nấu ăn và nguyên liệu để đảm bảo dữ liệu công thức nấu ăn tiêu chuẩn,
chi phí thực phẩm được tối ưu hóa và hơn thế nữa.

Tính chi phí công thức chế biến

Tính toán chi phí công thức dựa trên hàng hóa. Cho phép bạn có được một công thức chính xác và giá thực đơn trong lợi nhuận mong muốn của bạn.

Công thức phụ

Cho phép bạn tạo công thức nấu ăn phụ không giới hạn cho các công thức nấu ăn khác.

Kết nối hệ thống POS

Kết nối trực tiếp nguyên liệu với các điểm bán hàng khác nhau của hệ thống. Cung cấp báo cáo tiêu thụ dựa trên phần đã bán thực tế của từng cửa hàng.

Công thức chế biến ẩm thực

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.