Chuyển tới nội dung

Mua hàng

Hợp lý hóa quy trình mua hàng của bạn.

Quy trình tiêu chuẩn giản tiện được tích hợp sẵn trong quá trình thực hiện yêu cầu mua hàng.

Thông báo qua email được gửi đến cấp phê duyệt tiếp theo với tùy chọn phê duyệt ngay lập tức chỉ bằng một cú nhấp chuột. Tự động tạo Đơn đặt hàng khi quy trình làm việc hoàn tất. Đơn đặt hàng có thể được in hoặc tệp PDF được gửi qua email cho nhà cung cấp của bạn.

Tải lên bảng giá của nhà cung cấp với mô tả sản phẩm và giá từ tệp định dạng bảng tính (Excel). Ba (3) giá tốt nhất được hiển thị trên màn hình để hỗ trợ quá trình phê duyệt. Tự động lựa chọn sản phẩm và giá từ nhà cung cấp ưu tiên hoặc bảng giá nhà cung cấp có giá tốt nhất.

Chức năng tính phí dỡ hàng lên bờ (Landed cost)

Bao gồm chi phí vận chuyển và xử lý bổ sung với các mặt hàng đã mua, thu thập chúng theo mục hàng và mã chi phí. Phân bổ chi phí theo tỷ lệ phần trăm hoặc số lượng trọng lượng. Nhập trực tiếp hóa đơn chi phí hạ cánh vào Tài khoản phải trả và liên kết chúng với các mặt hàng đã nhận. Chi phí hạ cánh được tự động bao gồm trong chi phí hàng tồn kho cho các mặt hàng tồn kho. Tự động tạo chứng từ phải trả tài khoản khi nhận hàng.

Mua hàng

CARMEN Phần mềm tài chính khách

98%+

Một giải pháp.
Một nhóm Hỗ trợ.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN is here for you. If you have any questions, you can rest easy knowing you have fast, reliable support.