Chuyển tới nội dung

Uncategorized

Introducing Hotelogix, Our New Hotel PMS Partner

Khi được tích hợp, Hotelogix và Carmen Software hoạt động tuyệt vời để cung cấp cho bạn một giải pháp hoàn toàn tự động và cho phép bạn kiểm soát hiệu quả tài chính của hoạt động kinh doanh khách sạn của mình.

Hotel Accounting Back Stage

The issue is that bad accounting procedures might result in a never-ending debt cycle that can be challenging to break. We offer you some basic advice on how to fulfill your accounting obligations responsibly.

Carmen Accounting Software helps Hoteliers manage a more profitable business.

Bây giờ một số nơi trên thế giới đã mở cửa trở lại, phục hồi đều đặn ngành du lịch. Ngành kinh doanh khách sạn sẽ lấy lại sự hùng vĩ trước đây của mình khi đại dịch lắng xuống và mọi người cảm thấy an toàn khi đi du lịch trở lại.