Carmen Software

Carmen Financial Software is glad to announce that we are releasing our Vietnamese version!

Carmen Financial Software is glad to announce that we are releasing our Vietnamese version!

We have been hard at work to prepare yet another version of our Carmen Hotel Accounting Software to
meet all the local requirements in the Vietnamese Hotel industry. With a Cloud Solution and Vietnamese
browser interface, Hotel accounting teams will now be able to benefit from our remarkable back office
software.

Carmen Software provides all the features and function to help you save time and money and improve
your efficiency in the handling of your Accounting and Procurement processes. Our Hotel specific
accounting software can interface with most PMS systems and our Procurement solution also interface
with your POS to provide a complete Backoffice solution.

Contact us for more info and to schedule a demo. We speak Vietnamese too!


Giải pháp tổng thể Quản Lý Tài chính CARMEN hân hạnh thông báo rằng chúng tôi sắp phát hành phiên
bản tiếng Việt!

Chúng tôi đã nỗ lực không ngừng để chuẩn bị một phiên bản Phần mềm Kế toán Khách sạn Carmen có
thể đáp ứng tất cả các yêu cầu đặc thù dành riêng cho lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, khu nghỉ dưỡng tại
Việt Nam. Với giải pháp đám mây và giao diện tiếng Việt, giờ đây bộ phận kế toán và bộ phận liên quan
sẽ có thể khám phá các tiện ích từ ứng dụng quản lý tài chính, kế toán thân thiện và dễ sử dụng của
CARMEN.

CARMEN cung cấp tất cả các tính năng và chức năng để giúp bạn tiết kiệm thời gian, tiền bạc và nâng
cao hiệu quả của bạn trong việc xử lý các quy trình kế toán và mua sắm. Phần mềm kế toán dành riêng
cho khách sạn của chúng tôi có thể giao tiếp với hầu hết các giả pháp phần mềm Quản Lý Khách Sạn
(PMS) và giải pháp phần mềm mua hàng (Procurement) của chúng tôi cũng giao tiếp với phần mềm quản
lý bán hàng (POS) của các đối tác khác để cung cấp giải pháp Back Office hoàn chỉnh.

Liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin và lên lịch demo. CARMEN nói tiếng Việt!

Exit mobile version