Skip to content

ระบบบริหารลูกหนี้​

หมดปัญหาไร้ข้อจำกัดในการบริหารบัญชีลูกหนี้ เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการให้สะดวกและแม่นยำยิ่งขึ้น

ฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบสำหรับการจัดการบัญชีแยกประเภท

ฟังก์ชั่นเต็มรูปแบบสำหรับการจัดการบัญชีแยกประเภท ครบถ้วนทุกขั้นตอนการทำงานเพื่อติดตามยอดบัญชีค้างชำระ ด้วยการโอนข้อมูลค้างชำระจากโฟลิโอ
(Guest Folio) มาสร้างใบแจ้งหนี้ ส่งใบสรุปยอดค้างชำระ รวมถึงขึ้นตอนการติดตามหนี้ และการรับชำระไม่ว่าจะเป็นการชำระเกินบัญชีก็สามารถทำได้อย่างง่ายดาย

เชื่อมต่อ PMS

เชื่อมต่อกับหลากหลายระบบส่วนหน้าของโรงแรม (PMS System)

ใบแจ้งหนี้ที่ยืดหยุ่นและการจัดส่งใบแจ้งยอด

เพิ่มขีดความสามารถในการจัดการใบแจ้งหนี้สำหรับลูกค้า ด้วยความยืดหยุ่นในการสร้างรูปแบบเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขใบแจ้งหนี้หรือใบสรุปยอดตามความต้องการ พร้อมข้อมูลที่ครบถ้วนแม่นยำ

ใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติ

กำหนดตารางการออกใบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี แบบไม่จำกัด

ระบบบัญชีกระทบยอดบัตรเครดิต

การตรวจสอบกระทบยอดรับจากบัตรเครดิตเป็นไปตามขั้นตอนมาตรฐานของการปฏิบัติงานโรงแรม อีกทั้งยังสามารถบันทึกค่าธรรมเนียมบัตรเครดิตและภาษีซื้อในขั้นตอนเดียวกันได้อีกด้วย

ระบบบริหารลูกหนี้​

CARMEN ซอฟต์แวร์บริหารบัญชีสำหรับโรงแรม

98%+

One Solution.
One Support team.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN เราพร้อมเคียงข้างคุณ หากคุณมีคำถาม ติดต่อเราได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง ทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด