Skip to content

ระบบบริหารจัดการโรงแรม

คาร์เมนฯ ร่วมเป็นตัวแทนออกบูธในงาน IT Andaman Night Party 2024

คาร์เมนฯ จับมือ IT Andaman Club ร่วมเป็นตัวแทนออกบูธในงาน IT Andaman Night Party 2024 ผู้เข้าร่วมงานตอบรับและเข้าชมบูธของคาร์เมนซอฟต์แวร์เป็นอย่างดี

คาร์เมนฯ จับมือ Hoteltime Solution ร่วมเสวนาในงาน Hotel Tech Summit 2024 ณ เมือง หลวงพระบาง

คาร์เมนฯจับมือ Hoteltime Solution ร่วมเสวนาในงาน LAO Hotel Tech Summit 2024 แนะ 5 สิ่งที่ผู้บริหารโรงแรมยุคใหม่ต้องรู้เกี่ยวกับการเงินการบัญชี ณ เมืองหลวงพระบาง ประเทศลาว

คาร์เมนแนะ 3 วิธีพัฒนาดูแล-ปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เหมาะสมกับโรงแรม

คาร์เมนซอฟต์แวร์แนะ3 วิธีพัฒนาดูแลและปรับปรุงระบบบริหารจัดการโรงแรมให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของโรงแรม

สถานการณ์และความสำเร็จของโรงแรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในประเทศไทยจึ้งแค่ไหน? Carmensoftwareพาไปดู

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด จํานวนนักท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสําคัญ และทําให้พื้นที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้พักฟื้นตัวกลับสู่สภาพสมบูรณ์ตามธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น พร้อมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมผ่านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์

5 Essential Steps by Carmen Software

5 ขั้นตอนในการเลือกระบบบริหารจัดการโรงแรม

5 ขั้นตอนที่ช่วยให้โรงแรมสามารถเลือกระบบบริหารจัดการที่เหมาะสมและตอบสนองความต้องการของธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุงการดำเนินงานในระบบโรงแรมให้ดียิ่งขึ้น.

The Benefits and Challenges of Implementing the USALI

ประโยชน์และความท้าทายของการนำระบบบัญชีมาตรฐานสำหรับธุรกิจโรงแรม (USALI) เข้ามาใช้

USALI ช่วยให้โรงแรมสามารถติดตามและวิเคราะห์ประสิทธิภาพทางการเงิน ตลอดจนเปรียบเทียบกับมาตรฐานอุตสาหกรรมและทำการตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ