Skip to content

ระบบบริหารเจ้าหนี้

ถูกออกแบบเพื่อลดขั้นตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน ขจัดขึ้นตอนการทำงานด้วยตนเองเปลี่ยนเป็นการบันทึกบัญชีแบบอัตโนมัติแต่ยังคงความยืดหยุ่นในการทำงานสำหรับการแก้ไขและปรับปรุงรายการได้

จัดการใบแจ้งหนี้ของผู้ขาย

ใบแจ้งหนี้ที่เกิดซ้ำ สามารถตั้งค่าให้สร้างใหม่อัตโนมัติ โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องป้อนข้อมูลใหม่ ระบบอัตโนมัตินี้ช่วยประหยัดเวลา สร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้ แม่นยำในทุกรายละเอียดของใบแจ้งหนี้ วันที่บันทึกรายการ หมายเลขอ้างอิงต่าง ๆ รวมถึง คำอธิบายรายการ ฯลฯ

ควบคุมการตัดบัญชีเจ้าหนี้

รองรับภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้หลายอัตราในหนึ่งรายการจ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายตามจำนวนเงินบนหน้าบิลหรือจ่ายบางส่วนของใบแจ้งหนี้ ทางเลือกในการตัดบัญชีเจ้าหนี้ตามวันที่ใบสำคัญจ่าย วันที่เช็คสั่งจ่าย หรือ วันที่ตัดบัญชีธนาคาร เพื่อให้ได้สถานะ การเงินที่ใกล้เคียงกับปัจจุบัน

คำนวณภาษีซื้อ

ถูกออกแบบให้รองรับขั้นตอนการทำงานแบบมาตรฐานสากล ในขณะเดียวกันยังสามารถรองรับการคำนวณภาษีในแต่ละท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีขาย และยังรองรับรายงานมาตรฐานตามที่กฎหมายท้องถิ่นกำหนดอีกด้วย ด้วยขั้นตอนการบริหารภาษีซื้อ สถานะใบกำกับภาษีที่แตกต่าง รวมถึงขั้นตอนการปรับปรุงภาษีซื้อ ช่วยให้สามารถควบคุมตรวจสอบการขอคืนภาษีได้อย่างครบถ้วนประหยัดเวลา

ส่งออก E-Tax ออนไลน์

รองรับการนำข้อมูลออกเพื่อนำส่ง ภงด. 2 ภงด.3 หรือ ภงด.53 ตามมาตรฐานกรมสรรพากรเพื่อดาวน์โหลดบนเว็บไซต์

เชื่อมต่อระบบธนาคาร

ช่วยลดขั้นตอนการชำระเงินด้วยการสร้างไฟล์เพื่อเชื่อมต่อกับระบบธนาคารไม่ว่าจะเป็นธนาคารในประเทศหรือต่างประเทศ

ตรวจสอบการกระทบยอด

โอนข้อมูลจากไฟล์มาตรฐานธนาคารเพียงขั้นตอนง่ายๆ เพื่อกระทบยอดระหว่างรายการเดินบัญชีจากธนาคารกับการบันทึกบัญชีภายในเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ด้วยความสามารถในการวิเคราะห์และแจกแจงรายการหากตรงกันหรือแตกต่าง ช่วยให้การบริหารจัดการกระแสเงินสดเป็นไปอย่างง่ายดายรวมเร็วยิ่งขึ้น

ระบบบริหารเจ้าหนี้

CARMEN ซอฟต์แวร์บริหารบัญชีสำหรับโรงแรม

98%+

One Solution.
One Support team.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN เราพร้อมเคียงข้างคุณ หากคุณมีคำถาม ติดต่อเราได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง ทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด