Skip to content

ระบบบัญชีทั่วไป

รวบรวมบัญชีแยกประเภทย่อยเข้าสู่ศูนย์กลาง ไม่ว่าจะเป็นบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ รายรับ รายจ่าย หรือบัญชีแยกประเภทพิเศษที่ผู้ใช้กำหนดขึ้นเอง ด้วยรายการบัญชีที่ครบถ้วนและการประมวลผลแบบเรียลไทม์ ให้คุณเห็นภาพรวมของธุรกิจได้อย่างชัดเจนและปรับปรุงได้อย่างทันท่วงที

เชื่อมต่อ MS Excel กับบัญชีของคุณ

ด้วยประสิทธิภาพในการเชื่อมต่อกับ MS Excel ผู้ใช้สามารถสร้างรายงานหรืองบการเงินแบบไม่จำกัด ไม่ว่าจะเป็นรายงานงบกำไรขาดทุนตามแผนก ตามฝ่าย ทั้งแบบรวมหรือแบบแยก

งบดุล งบทดลอง หรืองบกำไรขาดทุนสามารถออกแบบได้ตามมาตรฐานของแต่ละองค์กร อีกทั้งยังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลปัจจุบันกับข้อมูลในอดีต

เพิ่มขีดความสามารถด้วยการในการนำข้อมูลเข้าเพื่อบันทึกบัญชีหรือออกเพื่อทำรายงานในรูปแบบที่หลากหลาย

ใบสำคัญรายวันทั่วไป

เพิ่มความแม่นยำยิ่งขึ้นด้วยฟังก์ชั่นการตั้งค่าการบันทึกบัญชีแบบอัตโนมัติ ง่ายดายสำหรับรายการที่ต้องการบันทึกประจำ สามารถสร้างสำเนารายการบันทึกบัญชีที่เคยทำเป็นรายการบันทึกใหม่อีกครั้ง ในขณะเดียวกันยังมีทางเลือกเพื่อกลับรายการบัญชีอัตโนมัติ

กำหนดบัญชีแยกประเภทย่อยได้หลากหลายแบบไม่จำกัด ช่วยแยกประเภทรายการการบันทึกบัญชีเพื่อการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สร้างรายการบันทึกบัญชีที่ทำซ้ำบ่อย ๆ ไว้ล่วงหน้าเพื่อลดเวลา ลดขั้นตอน ลดความผิดพลาดตกหล่น

1 + 4 เวอร์ชั่นแก้ไขงบประมาณ

สร้างงบประมาณได้สูงสุดถึง 5 เวอร์ชั่นช่วยเพิ่มหลากหลายมุมมองในการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด จัดสรรงบประมาณตามแผนก ฝ่าย หรือโครงการและยังสามารถเปรียบเทียบกับผลประกอบการจริงลงลึกได้ถึงเปรียบเทียบ รายวัน รายเดือน รายปี หรือปีที่ผ่านมา

ระบบบัญชีทั่วไป

CARMEN ซอฟต์แวร์บริหารบัญชีสำหรับโรงแรม

98%+

One Solution.
One Support team.

Line Official : @carmensoftware

CARMEN เราพร้อมเคียงข้างคุณ หากคุณมีคำถาม ติดต่อเราได้ที่แบบฟอร์มด้านล่าง ทีมงานจะรีบติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด