Skip to content

CARMEN SOLUTIONS – สำหรับทุกความต้องการด้านการเงินของโรงแรมคุณ

CARMEN SOLUTIONS – สำหรับทุกความต้องการด้านการเงินของโรงแรมคุณ

การบริหารการเงินของธุรกิจโรงแรม อาจเป็นเรื่องที่น่ากลัว เหนื่อยล้า และน่าหงุดหงิดมาก ไม่ว่าจะเป็นการเริ่มต้น การบริหารให้อยู่รอด หรือความพยายามในการรักษาธุรกิจไว้ แทบทุกบริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีพันธมิตรที่เชื่อถือได้เพื่อช่วยเหลือในด้านสำคัญต่างๆ เนื่องจากการบริหารการเงินของโรงแรมเป็นเป็นหัวใจที่สำคัญอย่างยิ่งยวดที่จะกำหนดความสำเร็จหรือความล้มเหลวของโรงแรม

Carmen Financial Software เป็นโปรแกรมทางด้านการเงินที่ใช้เฉพาะสำหรับธุรกิจการโรงแรม โดยบริษัทนั้นมีความเข้าใจในวิธีการทำงานและการดำเนินงานของโรงแรมเป็นอย่างดี พร้อมทั้งยังรับรู้และสามารถระบุถึงความท้าทายต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจดังกล่าว ปัญหาที่เจ้าของโรงแรมต่างๆ มักจะต้องเผชิญล้วนเป็นประเด็นที่สำคัญและซับซ้อนเนื่องจากประเภทของข้อมูลและวิธีการบริหารการเงินที่จำเป็นจะต้องมี ควบคู่ไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งข้อมูลเก่าและใหม่จำนวนมหาศาลที่ไหลทะลักเข้ามา ซึ่งล้วนมีความสำคัญต่อการบริหารของโรงแรมทั้งสิ้น

Carmen Hotel Accounting Software ระบบบัญชีธุรกิจโรงแรม ได้ดำเนินกิจการมามากว่าสองทศวรรษแล้ว ซึ่งตลอดมาได้ทำการปรับปรุงและพัฒนาแอพพลิเคชั่นมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการโรงแรมทั้งหลายสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างง่ายดาย มีประสิทธิภาพ และที่สำคัญที่สุดคือมีความมั่นใจ ดังนั้น ระยะเวลาอันยาวนานในการดำเนินในด้านนี้เป็นการประกันว่าลูกค้าจะได้รับการรับประกันถึงความเชี่ยวชาญด้านระบบการจัดการโรงแรม ปัจจุบัน Carmen Software มีผู้ใช้ครอบคลุมมากถึง 8 ประเทศและทำงานร่วมกับลูกค้ากว่า 200 ราย ซึ่งล้วนให้ความเชื่อถือเป็นอย่างมาก และที่สำคัญที่สุดคือ โปรแกรมดังกล่าวถูกออกแบบมาเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจโรงแรมที่กำลังเติบโต และมีความเข้าใจในการบริหารการเงินในธุรกิจโรงแรมอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งยังมีข้อมูลที่มากมายที่จะสามารถช่วยให้ธุรกิจของคุณไม่เพียงแต่เติบโตเท่านั้น แต่ยังสามารถทำการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเหนือคู่แข่งรายอื่นๆ 

นอกจากนั้น Carmen Software ยังสามารถทำให้ระบบการบริหารบัญชีที่มีความซับซ้อนง่ายขึ้น ลดขั้นตอนการทำงาน และใช้ทรัพยากรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็ยังมีความยืดหยุ่นในการปรับให้เข้ากับระบบที่มีอยู่แล้ว และยังสามารถที่จะปรับเปลี่ยนตามความต้องการไก้ทุกเวลา อย่างไรก็ตาม ระบบบัญชี Carmen Software ยังสามารถสร้างระบบที่เหมาะกับกรอบงานของบริษัทขึ้นใหม่มาทั้งหมด ดังนั้น ไม่ว่าจะเริ่มเป็นพันธมิตรในช่วงเริ่มต้นของการทำธุรกิจโรงแรมของคุณ หรือการเข้ามามีส่วนร่วมในระหว่างที่มีการดำเนินงานอยู่แล้ว Carmen Solutions มีศักยภาพที่สามารถบูรณาการได้ดีในทุกสถานะ

ซอฟต์แวร์ Carmen Solutions มี 4 องค์ประกอบหลักที่จะนำผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมไปสู่ความสำเร็จทางธุรกิจ ดังนี้:

 • การบูรณาการระบบทั้งหมด – แอปพลิเคชันของเราสามารถทำงานอย่างอิสระ และมากไปกว่านั้นยังสามารถทำงานเชื่อมโยงกับระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมบริหารโรงแรมอย่างสมบูรณ์แบบ เพื่อช่วยนำไปสู่ผลลัพธ์และเป้าหมายเดียวกัน
 • ช่วยให้สามารถทำการตัดสินใจได้อย่างมั่นใจ – ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมสามารถปรับเปลี่ยนและทำการตัดสินใจในเรื่องทางการเงิน ได้อย่างทันท่วงทีจากข้อมูลสถานะทางการเงินในปัจจุบันและที่คาดการณ์ไว้ รวมถึงสถานะของบริษัท
 • กระตุ้นให้เกิดประสิทธิภาพทางธุรกิจ – ด้วยทีมงานและระบบประมวลผลที่มีประสิทธิภาพ ทำให้มีเวลาเหลือเพื่อไปบริหารงานส่วนอื่นของโรงแรมที่ต้องคอยติดตามตรวจสอบ ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นเมื่อทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดถูกนำไปใช้ในส่วนงานอื่นๆ ที่จำเป็น
 • สามารถเริ่มใช้งานได้อย่างรวดเร็วและใช้เงินลงทุนต่ำ – Carmen Solution สามารถสนองต่อกระบวนการทำงานได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ติดตั้งง่าย เข้าถึงได้ทันที และตอบสนองต่อทุกความต้องการของระบบงาน จึงทำให้ใช้ทรัพยากรด้านบุคลากรน้อยลงและส่งผลในการลดค่าใช้จ่าย ซึ่งปัจจัยเหล่านี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยที่จะช่วยให้สามารถประหยัดต้นทุนต่างๆ ที่ใช้ในการบริหารโรงแรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โซลูชั่น Carmen Software ประกอบด้วยโปรแกรมต่างๆ ดังนี้

 • ระบบการตรวจสอบรายได้ (Income Auditing) – งานที่สำคัญส่วนหนึ่งของธุรกิจโรงแรมคือการตรวจสอบรายได้ เนื่องจากว่าธุรกิจจะต้องทำการติดตามผลของเงินลงทุน กิจกรรม ปรับสมดุล และการทำบัญชีอย่างพิถีพิถัน ในขณะที่ทำการค้นหาความคลาดเคลื่อน การตรวจสอบ ตลอดจนการให้รายละเอียดเพื่อนำไปใช้ชี้แจงแก่ฝ่ายบริหาร Carmen Software มีแอปพลิเคชันเพื่อให้ขั้นตอนการตรวจสอบรายได้ทั้งหมดสามารถทำได้ด้วยการคลิกง่ายๆ เพียงไม่กี่คลิก ซึ่งส่วนนี้ยังรวมถึงความสามารถในการบันทึกกิจกรรมการดำเนินงานทั้งหมดและแปลงเป็นธุรกรรมทางบัญชี และส่งข้อมูลไปเพื่อสร้างบัญชีแยกประเภทที่ถูกต้องโดยอัตโนมัติ
 • บัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) – มีบทบาทสำคัญในรายได้และสินทรัพย์ของบริษัท ซึ่งจะต้องมีการติดตามและการคาดการณ์ที่แม่นยำ ดังนั้น โปรแกรมที่ใช้ในโรงแรมไม่เพียงแต่ตรวจสอบกระแสเงินสดเท่านั้น แต่ควรที่จะต้องสามารถเพิ่มกระแสเงินสดอีกด้วย รวมถึงการค้นหาตัวเลือกที่ดีที่สุดในการวิเคราะห์ Carmen Software ระบบบัญชีธุรกิจโรงแรม ไม่เพียงแต่การบริหารงานลูกหนี้ ยังมีฟังค์ชั่นช่วยบริหารรายการชำระบัตรเครดิตตามมาตรฐานการทำงานในแบบโรงแรมเฉพาะ รวมถึงอัตราค่าคอมมิชชั่นของบัตรเครดิตและอัตราภาษีที่เป็นประโยชน์ให้กับโรงแรม ช่วยลดการสูญเสียที่มักถูกมองข้ามเนื่องจากงานเหล่านี้
 • บัญชีเจ้าหนี้ (Account Payable) – โปรแกรมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานในส่วนนี้ ซึ่งหมายความว่า จะสามารถจัดการรายการด้วยตนเองและสร้างข้อมูลที่เหมือนกันเพื่อลดปริมาณงานซ้ำๆ นอกจากนี้ โปรแกรมยังสามารถจัดการข้อมูลแบบเป็นชุดเพื่อให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดความล่าช้าในการชำระเงิน และทำการปรับระบบงานที่เหมาะสมกับความต้องการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระแสเงินสดในส่วนงานนี้
 • บัญชีแยกประเภททั่วไป (General Ledger) – โปรแกรมนี้จะช่วยให้ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมได้ทราบสถานะล่าสุดทางการเงินแบบเรียลไทม์ผ่านระบบการประมวลผลตามความต้องการ ผลที่ได้คือ การควบคุมภายในและความสามารถในการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังสามารถแสดงรายงานทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้เห็นได้ในทันทีเพื่อเป็นข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจ
 • งบการเงิน (Financial Statement) – เนื่องจากส่วนนี้เป็นส่วนสำคัญของระบบบริหารการเงิน Carmen Software จึงมีตัวเลือกมากมายในการสร้างเท็มเพลทสำหรับการรายงานทางการเงินที่ไม่จำกัดจำนวน ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้กับข้อกำหนดเฉพาะของโรงแรมแต่ละแห่งและช่วยส่งเสริมวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการบริหารต้นทุนหน่วยงานทั้งหมดผ่านระบบที่ใช้งานง่าย
 • รายงานการเงินประจำวัน (Daily Management Report) Carmen Software ยังมีเครื่องมือที่สามารถทำงานร่วมกับ Excel ในรูปแบบที่ปรับแต่งได้เพื่อการใช้งานที่ง่าย รายงานการเงินประจำวันสามารถเข้าถึงข้อมูล สามารถจัดเก็บตามความต้องการของผู้ใช้ และนำไปใช้ได้อย่างง่ายดาย
 • ระบบการบริหารสินค้าคงคลัง (Inventory Management System) – ระบบสินค้าคงคลังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อหน่ายและต้องใช้ความพยายามในการจัดระเบียบใช้งานอย่างมาก ซึ่ง Carmen Software สามารถรองรับการคิดต้นทุนทั้งแบบ FIFO หรือแบบถัวเฉลี่ย รวมถึงติดตามการเคลื่อนไหวของสินค้าในทุกสถานที่ได้ รวมถึงยังช่วยให้สามารถติดตามและบริหารสินค้าคงคลังได้รวดเร็วแม่นยำและมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น 
 • ระบบการจัดซื้อ (Purchasing) – ระบบนี้จะนำเสนอความสามารถในการปรับแต่งขั้นตอนการสั่งซื้อ การกำหนดนโยบายในการสั่งซื้อได้ตามความต้องการของแต่ละองค์กร รวมไปถึงการอนุมัติและติดตามแบบออนไลน์

โดยรวมแล้ว โปรแกรม Carmen ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความเชี่ยวชาญในภาคธุรกิจโรงแรมมาแล้วผ่านแอปพลิเคชันและโปรแกรมบริหารโรงแรมที่กล่าวไว้ข้างต้น ซึ่งเป็นสิ่งที่โรงแรมทุกแห่งต้องการในฐานะพันธมิตรด้านการเงิน รวมถึงเป็นสิ่งที่ผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมต่างๆ ได้ให้ความไว้วางใจหลังจากได้เห็นประสิทธิภาพจาก โปรแกรม Carmen และมีเพียงแต่คำชื่นชมเกี่ยวกับทีมงานและการให้บริการ:

 • มีประสิทธิภาพ สามารถทำงานให้เสร็จภายในกรอบเวลาที่เหมาะสม
 • รวดเร็ว
 • สามารถตอบสนองต่อการขอข้อมูลและการทำรายงานได้เป็นอย่างดี
 • มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับดัดแปลงได้ง่าย
 • มีความยืดหยุ่นและปรับแต่งได้
 • มีความเป็นมืออาชีพ ให้ความช่วยเหลือได้ดี และความสะดวกในการร่วมงาน
 • มีความสามารถสูงและมีความรู้ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ตรงต่อเวลา
 • มีความสอดคล้องกับขั้นตอนและนโยบายการดำเนินงานมาตรฐานของโรงแรม
 • สามารถรวมเข้ากับโปรแกรมที่ใช้ในโรงแรมที่มีอยู่แล้วได้
 • สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและทันท่วงที
 • มีการพัฒนาและการเพิ่มเติมฟังก์ชั่นใหม่ๆ 
 • สามารถคาดการณ์ถึงปัญหาที่อาจเกิดขึ้น และมีความพร้อมที่จะให้บริการในกรณีที่เกิดขึ้นจริง

Latest blogs