Skip to content

ประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์ สำหรับโรงแรมหลังจากสถานการณ์โควิด

เทคโนโลยีคลาวด์
เทคโนโลยีคลาวด์ จาก Carmen Software

อุตสาหกรรมการบริการได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั้งโรงแรม ร้านอาหาร และธุรกิจการบริการอื่นๆ ที่ต้องปิดตัวลงไปหรือลดขนาดของธุรกิจลงแบบเฉียบพลัน เพราะสืบเนื่องมากจากมาตรการจำกัดการเดินทาง การปิดเมือง และมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ส่งผลให้อุตสาหกรรมโดยรวมได้รับผลกระทบ ซึ่งมีธุรกิจจำนวนมากที่ต้องพยายามดิ้นรนเพื่ออยู่ให้รอด

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ยังทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคที่มีต่อธุรกิจบริการ เปลี่ยนแปลงไปอีกด้วย เมื่อลูกค้าคาดหวังจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นในการจองที่พักหรือสั่งอาหารด้วยตนเองแบบไร้การติดต่อกับผู้ให้บริการ ซึ่งกลายเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้น และวิธีการชำระเงินแบบดิจิทัลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ด้วยเหตุนี้ ธุรกิจการบริการจึง ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเปลี่ยนแปลงการบริการตามความคาดหวังของลูกค้า จึงจะสามารถ แข่งขันต่อในเส้นทางธุรกิจนี้ได้

การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบร้ายแรงต่ออุตสาหกรรมการบริการ สร้างความท้าทายให้กับโรงแรมทั่วโลกอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยจะ สามารถทำให้โรงแรมปรับตัวและฟื้นตัวจากวิกฤตนี้ได้ โดยโรงแรมสามารถปรับปรุงการ ดำเนินงานและประสบการณ์ของลูกค้าในขณะที่ลดต้นทุน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ที่ทันสมัย เช่น AI ระบบอัตโนมัติ และการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เทคโนโลยีจะช่วยให้เข้าใจความ ต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าได้ดีขึ้น รวมไปถึงช่วยสร้างประสบการณ์ส่วนตัวที่ทำให้ ลูกค้ากลับมาใช้บริการอีกครั้ง โรงแรมที่มีเทคโนโลยีที่เหมาะสมไม่เพียงแต่จะสามารถอยู่รอดได้ แต่ยังเติบโตในช่วงเวลาที่ยากลำบาก เหล่านี้ได้อีกด้วย


เทคโนโลยีคลาวด์ คืออะไร ?

คลาวด์คอมพิวติ้งค์ คือ การส่งมอบบริการทางคอมพิวเตอร์ เช่น เซิร์ฟเวอร์ ที่เก็บข้อมูล ฐานข้อมูล ระบบเครือข่าย ซอฟต์แวร์ การวิเคราะห์ และระบบอัจฉริยะผ่านทางอินเทอร์เน็ต (ระบบคลาวด์) แทนที่จะเป็นเซิร์ฟเวอร์ภายในเครื่องหรืออุปกรณ์ส่วนตัว

ธุรกิจและองค์กรต่างๆ สามารถใช้บริการคลาวด์เพื่อเข้าถึงทรัพยากรได้เมื่อต้องการ อีกทั้งยัง สามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ตามต้องการ และจ่ายเฉพาะส่วนที่ใช้งานเท่านั้น นอกจากนี้ ยังช่วย ให้ธุรกิจสามารถมุ่งมั่นและพัฒนาศักยภาพของธุรกิจตามเป้าประสงค์ โดยไม่ต้องกังวลหรือเสีย เวลาไปกับการจัดการระบบไอทีที่ซับซ้อน

บริการคลาวด์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
Infrastructure as a Service (IaaS)
Platform as a Service (PaaS)
Software as a Service (SaaS)

ลูกค้าสามารถใช้ทรัพยากรการประมวลผลเสมือนจริงของผู้ให้บริการ IaaS เช่น พื้นที่เก็บข้อมูล เครือข่าย และเซิร์ฟเวอร์ในการสร้าง เรียกใช้ เพื่อจัดการแอปพลิเคชันและปริมาณงานของตนเอง

ผู้ให้บริการ PaaS นำเสนอแพลตฟอร์มการพัฒนาและเครื่องมือที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถสร้าง เรียกใช้ และจัดการแอปพลิเคชันและบริการต่างๆ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐาน

ผู้ให้บริการ SaaS จัดเตรียมแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งจัดส่งทาง อินเทอร์เน็ต และเข้าถึงได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ หรือเซิร์ฟเวอร์ของตนเองเพื่อใช้งาน ดังเช่นซอฟต์แวร์การบริหารจัดการโรงแรม PMS และ Back office เช่น ซอฟต์แวร์การบัญชีโรงแรมและการจัดซื้อ ซึ่งมีให้บริการในรูปแบบ SaaS

โดยรวมแล้ว เทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้ธุรกิจและองค์กรต่างๆ สามารถเข้าถึงทรัพยากรด้าน คอมพิวติ้งค์ได้ตามความต้องการ อีกทั้งยังสามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ตามต้องการและจ่ายเฉพาะ ส่วนที่ใช้งาน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปรับปรุงขีดความสามารถในการแข่งขันได้

คลาวด์คอมพิวติ้งค์ แตกต่างจาก คอมพิวเตอร์แบบดั้งเดิมที่ใช้ติดตั้งภายในในองค์กร ตรงที่ข้อมูลและแอปพลิเคชันจะถูกจัดเก็บและเข้าถึงได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต แทนที่จะเป็นการ จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์ภายในหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ตัวใดตัวหนึ่ง ซึ่งหมายความว่า แต่เดิม การจัดเก็บและเข้าถึงจะถูกจำกัดให้อยู่ในตำแหน่งของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์โดยเฉพาะ แต่ตอนนี้ผู้ใช้ สามารถเข้าถึงข้อมูลและเครื่องมือที่ต้องการได้จากอุปกรณ์ใดก็ได้ ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีคลาวด์ยังมอบความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขยายที่มากขึ้น เนื่องจาก สามารถปรับเปลี่ยนได้ง่ายเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กร ในทางกลับกัน คอมพิวเตอร์ที่ใช้ติดตั้งภายในในองค์กร แบบดั้งเดิมจะต้องมีการลงทุนล่วงหน้า อย่างมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานและอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ที่ตายตัวและปรับเปลี่ยนได้ยาก


ประโยชน์ของเทคโนโลยีคลาวด์สำหรับโรงแรม ประกอบไปด้วย:

ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับเปลี่ยนขนาด: เทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้โรงแรมสามารถปรับใช้ทรัพยากรไอทีของตัวเองให้เข้ากับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดได้อย่างง่ายดาย เช่น ความต้องการที่ผันผวนตามฤดูกาลหรือการเปิดตัว บริการใหม่ สิ่งนี้มีความสำคัญเป็นอย่างมากหลังจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 เนื่องจากโรงแรมอาจต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีคลาวด์ยัง ช่วยให้โรงแรมสามารถเพิ่มหรือลดโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีได้ตามต้องการ โดยไม่ต้องลงทุน ด้านฮาร์ดแวร์จำนวนมากล่วงหน้า

การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันข้อมูลขั้นสูง: เทคโนโลยีคลาวด์มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่แข็งแกร่งเพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลของผู้เข้าพักและบันทึกทางการเงิน สิ่งนี้มีความสำคัญอย่างมากในอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งการละเมิดข้อมูลอาจสร้างความเสียหายให้กับทั้งโรงแรมและลูกค้าของโรงแรมได้ และ เทคโนโลยีคลาวด์ยังสามารถช่วยโรงแรมในการเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันอื่นๆ ที่อาจสร้างความเสียหายให้กับฮาร์ดแวร์ภายในองค์กรและส่งผลให้การทำงาน หยุดชะงักได้

การประหยัด: เทคโนโลยีคลาวด์สามารถช่วยให้ประหยัดเงินได้หลายวิธี ทำให้โรงแรมสามารถวางแผนลด ค่าใช้จ่ายด้านไอทีล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องได้ โดยลดความจำเป็นในการใช้ฮาร์ดแวร์ราคาแพง และลดจำนวนพนักงานไอทีในองค์กร เทคโนโลยีคลาวด์ยังสามารถช่วยโรงแรมในการลดการ ใช้พลังงานและต้นทุนการดำเนินงานอื่นๆ โดยช่วยให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพขึ้น โดยรวมแล้ว การประหยัดต้นทุนของเทคโนโลยีคลาวด์สามารถช่วยให้โรงแรมคงความสามารถ ในการแข่งขัน และลงทุนในด้านอื่นๆ ได้เพิ่มขึ้น

ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีคลาวด์ของโรงแรม :

การเช็คอินและเช็คเอาต์เสมือนจริง: โรงแรมหลายแห่งใช้เทคโนโลยีคลาวด์เพื่อให้ผู้เข้าพักสามารถเช็คอินและเช็คเอาท์จาก ห้องพักได้โดยใช้สมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ สิ่งนี้สามารถช่วยลดทรัพยากรด้านบุคลากร ในขณะเดียวกันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการเช็คอินให้กับลูกค้า ทำให้สะดวกยิ่งขึ้นสำหรับแขกผู้เข้าพัก

การชำระเงินทางอิเลกทรอนิกส์: เทคโนโลยีคลาวด์ช่วยให้โรงแรมมีตัวเลือกการชำระเงินแบบไร้สัมผัส เช่น การชำระเงิน ผ่านมือถือหรือกระเป๋าเงินดิจิทัล สิ่งนี้สามารถช่วยลดความเสี่ยงของการแพร่เชื้อโควิด-19 และการเจ็บป่วยอื่นๆ รวมถึงทำให้ผู้เข้าพักสามารถชำระเงินได้ง่ายขึ้น

การจัดการดูแลทำความสะอาดและบำรุงรักษา: เทคโนโลยีคลาวด์สามารถช่วยโรงแรมในการจัดการและติดตามงานดูแลทำความสะอาด และงานด้านการบำรุงรักษา เช่น การจัดตารางเวลาการทำความสะอาดและซ่อมแซม อุปกรณ์ การติดตามสินค้าคงคลัง และการสร้างรายงาน สิ่งนี้สามารถช่วยโรงแรมในการ รักษาระดับความสะอาดและความพึงพอใจของลูกค้าในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนของโรงแรมด้วย

การจัดการด้านการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์: การทำการตลาดผ่านอีเมล สื่อสังคมออนไลน์ และช่องทางดิจิทัลอื่นๆ เทคโนโลยีคลาวด์สามารถช่วยให้โรงแรมเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าได้ โรงแรมจะสามารถเข้าใจและตอบสนองต่อความต้องการและความชื่นชอบ ของผู้เข้าพักได้ดียิ่งขึ้น โดยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และปรับแผนการตลาด ให้สอดคล้องกัน

ระบบบริหารจัดการโรงแรม: ซอฟต์แวร์ระบบบริหารส่วนหน้าและระบบหลังบ้านบนคลาวด์ ช่วยให้โรงแรมสามารถ บริหารจัดการงานประจำวันแบบออนไลน์ ลดเวลาและทรัพยากรในการจัดการกระบวนการ ทำงานในแต่ละวัน ด้วยกระบวนการที่เป็นอัตโนมัติสามารถทำงานกันได้อย่างอัตโนมัติ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

จะเห็นว่าเทคโนโลยีคลาวด์มอบข้อได้เปรียบมากมายให้กับอุตสาหกรรมการบริการ รวมถึง ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับขนาด ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เพิ่มขึ้น การรักษา ความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูลที่ดีขึ้น และการประหยัดต้นทุน โรงแรมใช้เทคโนโลยีคลาวด์ ได้หลากหลายวิธีใน ไม่ว่าจะเป็นการเช็คอินและเช็คเอาต์เสมือนจริง ตัวเลือกการชำระเงินแบบ ไร้การสัมผัส การจัดการการดูแลทำความสะอาดและการบำรุงรักษา และการจัดการด้านการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ คลาวด์คอมพิวติ้งค์ ช่วยให้โรงแรมสามารถเข้าถึงทรัพยากรการประมวลผล ได้ตามความต้องการ สามารถเพิ่มหรือลดขนาดได้ตามต้องการ และจ่ายเฉพาะส่วนที่ใช้งาน ทำให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และปรับปรุงความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ หลังจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญการช่วยเหลือโรงแรม ในการปรับตัวและฟื้นตัวมากขึ้น และจะยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญต่อไป เนื่องจากอุตสาหกรรมนี้ยัง มุ่งหวังที่จะสร้างและฟื้นฟูในอนาคต


Contact us at info@carmensoftware.com ,

Tel: +66 092 256 4588, +66 092 774 4588.

Facebook : https://www.facebook.com/carmensoftware/

Line@ : @Carmensoftware https://lin.ee/3WRvD2i

Latest blogs